Čo je to rigorózna práca?

Každý študent sa počas svojich školských čias stretne s mnohými prácami, ktoré bude musieť napísať, odovzdať a obyčajne aj obhájiť. Od tých najjednoduchších, ktorými sú obyčajne seminárne práce, až po tie, ktoré sa spájajú so štátnymi skúškami. Bakalársku prácu musí človek napísať ak chce titul bakalár, diplomovú prácu zas keď chce ukončiť druhý stupeň vysokoškolského vzdelania. Existuje však aj práca rigorózna. Zaujíma vás čo to je? Tu je odpoveď.

Rigorózna práca je teda práca, ktorá sa spája so štátnou rigoróznou skúškou. Ide o prácu, ktorú musí študent vypracovať v prípade, že chce získať malý doktorát.Ide teda o ďalší stupeň vysokoškolského vzdelania. Rigorózna práca by mala vychádzať alebo nadviazať na diplomovú prácu. Keďže však ide o prácu vyššieho stupňa sú aj nároky na ňu vyššie. Obyčajne sa predpokladá väčší rozsah, hlbší výskum a podrobnejšie spracovanie témy.

Rigorózne skúšky neskladá každý študent, avšak v niektorých prípadoch ako napríklad pri právnikoch je jej úspešné absolvovanie takmer nevyhnutné. Napísať dobrú rigoróznu prácu je už obyčajne skutočným umením. Človek musí takejto práci venovať mnoho hodín času a mnoho síl. Až potom si bude môcť povedať, že jeho rigorózna práca je naozaj dobrá a jeho malý doktorát na dosah.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *