Diplomové práce na stiahnutie

Píšete diplomovú prácu a potrebujete pomoc?

Na internete sa dá stiahnuť množstvo diplomových prácod iných študentov, ktoré Vám môžu dobre poslúžiť ako predloha. Avšak treba byť opatrný, kedže nikdy neviete, či sa danému študentovi podarilo túto prácu obhájiť, alebo nie. Taktiež musíte byť opatrný, aby ste sa nedopustili plagiátorstva.

Plagiátorstvo je pojem, ktorý označuje, keď niekto vytvorí kópiu nejakého diela (plagiát) bez súhlasu skutočného autora. V prípade diplomových prác sa za plagiátorstvo považuje, keď študent opíše časti svojej práce z iného zdroja a tento zdroj neuvedie. To sa práve veľmi často stáva pri čerpaní informácií z diplomových prác, ktoré sú voľne k dispozícií na internete. Za usvedčenie z plagiátorstva hrozí študentovi až vylúčenie zo školy. Preto je treba byť pri písaní diplomovej práce opatrný a je potreba uviesť všetky zdroje, z ktorých boli informácie čerpané. Pokiaľ sa Vám stane, že máte informáciu, ktorá viete, že nie je Vaša, ale nemôžete nájsť pôvodný zdroj, môžete uviesť ako zdroj aa (archív autora).

Najistejším spôsobom, ako sa vyhnúť plagiátorstvu a napriek tomu napísať kvalitnú diplomovú prácu je postupovať podľa nejakého plánu. Diplomové práce teda nemusíte sťahovať, lepšie je nájsť si “návod” ako písať diplomovú prácu. Takýto “návod” môžete nájsť napríklad na tejto internetovej stránke, ale mnoho nájdete i na internete.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *