Myšlienka diplomovej práce

Diplomová práca by mala byť vizitkou každého jedného študenta, ktorý končí druhý stupeň vysokej školy. Takáto práca predstavuje poslednú skúšku, ktorú musí študent absolvovať na ceste za diplomom. Napísanie diplomovej práce si obyčajne vyžaduje nielen veľa času, ale aj veľa trpezlivosti a jasnú myšlienku toho, o čom by diplomová práca mala byť.

Definovať všeobecne myšlienku diplomovej práce nie je príliš náročné. Ide obyčajne o to, čo sa snaží človek pri svojej práci dosiahnuť alebo dokázať. Myšlienkou diplomovej práce môže byť potvrdenie nejakej hypotézy alebo napríklad objavenie nových skutočností. Faktom zostáva, že myšlienka diplomovej práce by mala byť originálna a rozhodne individuálna.

Myšlienka diplomovej práce závisí samozrejme aj od toho, kde človek študuje. Inú prácu bude písať študent ekonomiky a inú zas študent umenia. Aj keď sa diplomové práce skutočne odlišujú, mali by mať spoločné jedno. Mali by byť pre pisateľa zaujímavé. Pravdou je, že študent strávi písaním diplomovej práce mnoho hodín a dokonca aj dní. Keď sa už na takúto úlohu podujme, mala by ho aspoň baviť. Keď si určí jasnú myšlienku diplomovej práce, ktorú sa bude snažiť s radosťou rozobrať, určite mu pôjde celý proces písania a tvorenia rýchlejšie ako keď bude jeho cieľom niečo, čo ho vôbec nebaví.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *