Plagiátorstvo bakalárskej práce

Bakalárska práca je obyčajne záverečnou prácou každej vysokej školy. Takúto prácu musia dnes písať všetci študenti, ktorí chcú získať titul v prvom stupni vysokých škôl. Medzi študentmi však nie sú iba spisovatelia, ktorí si vedia s bakalárskou prácou poradiť ľavou zadnou. Často krát sa stretávame aj s takými, ktorí písať nevedia alebo sa im jednoducho nechce. Práve študenti tohto druhu sa najčastejšie uchyľujú k plagiátorstvu.

Nie je žiadnym tajomstvom, že plagiátorstvo bakalárskych prác sa v poslednom čase stalo skutočným problémom. Trápi vysoké školy a univerzity nielen na Slovensku, ale aj v okolitých krajinách. Študenti vo veľkom využívajú fakt, že kopírovať je jednoduchšie ako tvoriť. Práve preto dnes v správach častejšie vidíme príspevky o tom ako bol ďalší študent potrestaný za plagiátorstvo pri bakalárskej práci.

Keďže na Slovensku ešte donedávna neexistovali elektronické databázy záverečných a teda ani bakalárskych prác, nedalo sa plagiátorstvo tak ľahko odhaliť. Túto skutočnosť zneužívalo mnoho študentov vo svoj prospech. Dnes je však situácia iná. Mnohé univerzity a vysoké školy si už dokážu pomerne jednoducho, prostredníctvom počítača, zistiť, či je práca originál alebo nie.

Ak chce študent vo svojej práci použiť myšlienky niekoho iného, nikto mu v tom nebráni. Stačí, keď bude svoje tvrdenia z iných zdrojov citovať tak ako sa má. Plagiátorstvo sa dnes skutočne nevypláca pretože sa môže ľahko stať, že práve pre takúto bakalársku prácu študenta zo školy vyhodia a nebude môcť svoje mnohoročné snaženie sa zavŕšiť získaním titulu. To sa naozaj nevypláca.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *