Plagiátorstvo diplomovej práce

Mnoho študentov sa pri písaní diplomovej práce vedome, či nevedome dopúšťa plagiátorstva. Jedná sa vlastne o to, že študent vydáva časti svojej práce za svoje dielo, pričom sa v skutočnosti jedná o tvorbu iného autora. Plagiátorstvu sa pritom dá vyhnúť pomerne jednoducho a to len tak, že študent v práci uvedie zdroj, z ktorého dané údaje čerpal.

Najčastejšie sú najmä prípady, keď študent pri písaní diplomovej práce využíva ako zdroj diplomové a bakalárske práce z iných škôl podobného zamerania. Ďalším veľmi častým zdrojom je internet.

V poslednom čase sa rozmáha i ďalší trend a to je tzv. kupovanie diplomových prác. Veľké množstvo ponúk na vypracovanie diplomovej práce za finančnú úhradu od spoločností, či súkromníkov možno nájsť práve na internete. Avšak i tento spôsob  je označovaný za plagiátorstvo, a pri odhalení čakajú študenta rôzne sankcie (zväčša vylúčenie zo školy).

Mnoho škôl sa proti plagiátorstvu začalo chrániť. Pri odhaľovaní plagiátov sa najčastejšie využíva počítačový program (napr. Theses), ktorý dokáže za krátku chvíľu porovnať zadanú prácu s tisíckami ďalších dokumentov. Tento systém využíva napríklad Ekonomická univerzita v Bratislave, Univerzita Komenského v Bratislave, či Masarykova Univerzita v Brne.

V prípade, že študent, ktorý píše diplomovú prácu v nej využíva časti z tvorby iného autora, dopúšťa sa tým porušovaniu autorského zákona. Táto činnosť môže viesť až k vylúčeniu študenta zo školy.