Anotácia bakalárskej práce

Slovo anotácia pochádza z latinského slova notare (poznamenať) a znamená pomocnú, alebo dodatočnú písomnú informáciu, pridané k nejakému dokumentu. Anotácia môže obsahovať sumár kľúčových bodov zdroja, opis druhu zdroja a jeho ohodnotenie. V skratke sa dá teda povedať, že anotácia je vlastne krátka charakteristika dokumentu.

Anotácia sa v bakalárskej práci radí na začiatok, a to za titulný list a zadanie.

Čo sa týka anotácie bakalárskej práce, tá sa zväčša píše v slovenskom i anglickom jazyku. Obsahuje najmä stručnú charakteristiku zadania bakalárskeho projektu, ale najmä výsledkov bakalárskeho projektu a to v slovenskom i anglickom jazyku. Rozsah tejto časti by mal byť maximálne 1 strana A4.

Okrem toho musí anotácia obsahovať i :

  • názov vysokej školy
  • názov fakulty
  • štúdijný program
  • meno autora bakalárskeho projektu
  • názov bakalárskeho projektu
  • vedúceho bakalárskeho projektu
  • mesiac a rok odovzdania bakalárskeho projektu
  • spomínaný text