Ako sa popasovať s diplomovou prácou

Napísať dobrú diplomovú prácu si vyžaduje mnoho času, trpezlivosti, ale aj schopnosti. Nie každý študent si dokáže s takouto prácou poradiť a práve preto má mnoho ľudí z diplomových prác hlavu v smútku. Pravdou však je, že ak chce človek získať vysokoškolský diplom, diplomovú prácu napísať musí.

Písať diplomovú prácu si teda vyžaduje znalosti o tom ako by mala práca vyzerať. Pred samotným písaním diplomovej práce sa musí človek dokonale zamyslieť nad tým, o čom jeho práca bude. Niektorí študenti zakladajú svoje diplomové práce na výskume, iní zas na čerpaní z dostupných zdrojov. Vo všeobecnosti je len na študentovi, ktorú z možností si vyberie, aj keď niektoré odbory ponúkajú menšie možnosti.

Diplomová práca musí byť dobre zvládnutá nielen po obsahovej stránke, ale aj po stránke formátu. Celý formát diplomovej práce je daný štandardami, ktoré musí študent dodržať. Pri písaní si treba dať pozor najmä na číslovanie strán, obsah a citáciu zdrojov. Citovať zdroje vie dať niekedy zabrať, avšak keď študent zdroj necituje, dopúšťa sa plagiátorstva a preto treba zdroje vždy poctivo citovať. V neposlednom rade netreba pri písaní diplomovej práce zabúdať ani na pravopis. Diplomovú prácu treba dať skontrolovať aj po tejto stránke.

Ak píšete diplomovú prácu a neviete sa s ňou popasovať, máte mnoho možností. Existujú knihy a príručky, ktoré vám s písaním pomôžu. Okrem toho, takmer každá vysoká škola ponúka seminár, na ktorom by mali študentovi s písaním diplomovej práce pomôcť.

Diplomové práce na stiahnutie

Píšete diplomovú prácu a potrebujete pomoc?

Na internete sa dá stiahnuť množstvo diplomových prácod iných študentov, ktoré Vám môžu dobre poslúžiť ako predloha. Avšak treba byť opatrný, kedže nikdy neviete, či sa danému študentovi podarilo túto prácu obhájiť, alebo nie. Taktiež musíte byť opatrný, aby ste sa nedopustili plagiátorstva.

Plagiátorstvo je pojem, ktorý označuje, keď niekto vytvorí kópiu nejakého diela (plagiát) bez súhlasu skutočného autora. V prípade diplomových prác sa za plagiátorstvo považuje, keď študent opíše časti svojej práce z iného zdroja a tento zdroj neuvedie. To sa práve veľmi často stáva pri čerpaní informácií z diplomových prác, ktoré sú voľne k dispozícií na internete. Za usvedčenie z plagiátorstva hrozí študentovi až vylúčenie zo školy. Preto je treba byť pri písaní diplomovej práce opatrný a je potreba uviesť všetky zdroje, z ktorých boli informácie čerpané. Pokiaľ sa Vám stane, že máte informáciu, ktorá viete, že nie je Vaša, ale nemôžete nájsť pôvodný zdroj, môžete uviesť ako zdroj aa (archív autora).

Najistejším spôsobom, ako sa vyhnúť plagiátorstvu a napriek tomu napísať kvalitnú diplomovú prácu je postupovať podľa nejakého plánu. Diplomové práce teda nemusíte sťahovať, lepšie je nájsť si “návod” ako písať diplomovú prácu. Takýto “návod” môžete nájsť napríklad na tejto internetovej stránke, ale mnoho nájdete i na internete.

Viazanie diplomových prác Bratislava

Jednou z povinných podmienok, ktoré musí diplomová práca spĺňať je, že musí byť v tvrdej väzbe. Viazanie diplomových práci poskytuje množstvo spoločností.

Niektoré spoločnosti musíte navštíviť osobne iné ponúkajú svoje službyprostredníctvom internetu. Ak sa rozhodnete pre druhú možnosť, budete musieť postupovať podľa niekoľkých krokov, ktoré bývajú zväča rovnaké, či podobné. V prvom kroku si vyberiete väzbu, zadáte počet strán, ktoré Vaša diplomová práca obsahuje, počet kusov, farbu a typ písma na obálku a poprípade spôsob dopravy. Následne sa Vám zobrazí cena, za ktorú Vám spoločnosť diplomovú prácu vytlačí a zviaže. V ďalšom kroku svoju diplomovú prácu, musíte nahrať na príslušnú stránku. Potom už stačí zadať len osobné údaje, spôsob platby a objednávku potvrdiť.

Cena za viazanie diplomových prác býva rôzna, na základe toho aké služby využijete. Cena vyhotovenie väzby sa pohybuje približne od 6 do 25 euro, na základe toho, ako rýchlo si želáte väzbu vyhotoviť. Na počkanie (od 15 do 30 minút) sa cena pohybuje približne od 18 do 25 euro. Najlacnejšie Vás vyjde viazanie diplomovej práce, ak si naň počkáte 3-4 dni.

Pokiaľ nemáte diplomovú prácu vytlačenú, môžete si ju nechať vytlačiť priamo na mieste. Cena tlače jednej strany A4 býva zväčša 0,04€.  Pokiaľ sa jedná o farebnú tlač, cena za jednu stranu A4 sa pohybuje od 0,20€ do 0,30€.

Využiť môžete i ďalšie služby, ako napríklad tlač textu na chrbát, napaľovanie CD, opravy – doloženie, či výmena strán a podobne.

V Bratislave si môžete nechať vytlačiť a zviazať diplomovú prácu napríklad u firmy Plotbase (Pečnianska 5) ,  Cart Print (Za kasárňou 1), Print Shop (Kamenné námestie 1, Muzejná 2) a u mnohých ďalších spoločností.